İş Sağlığı ve Güvenliği

"Pamukçuoğlu İnşaat" göstermiş olduğu tüm faaliyetlerinde insanı en değerli ve vazgeçilmez varlığı kabul eder.

İnsanların ürettiği ve insanların kullanacağı projelerimizi hayata geçirirken prensiplerimiz şunlardır;

  • Daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuatlara uymak,
  • Şirket çalışanların, taşeron ve tüm ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için tüm çalışanları ve taşeronları eğiterek bilinçlendirmek,
  • Faaliyet göstermiş olduğumuz tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun uygulamalar seçmek ve bu doğrultuda çalışmalarda bulunmak,
  • İş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlamak,
  • Ürettiğimiz İnşaat Projelerinde ve Mimari Tasarımlara uygun kişisel koruyucu malzemeleri temin etmek ve gerekli yerlerde uygun ekipmanların kullanılmasını sağlamak,
  • İş yeri risk analizlerini değerlendirerek tehlikeleri kabul edilebilir seviyeye getirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği politikasını ilgili taraflara açık tutarak katılımcı olunmasını sağlamak,
  • Sürekli gelişime açık bir güvenlik kültür oluşturmak.